Pobierz oprogramowanie Pobierz oprogramowanie niemiecki Oprogramowanie do pobrania francuski Pobieranie oprogramowania Brazylijczyk Oprogramowanie do pobrania holenderski Oprogramowanie pobieranie japoński Pobierz oprogramowanie Polski

DLL Pobierz: "wsock32.dll"

Nazwa Szukaj

Nazwa: wsock32.dll
Wersja: 5.1.2600.5512
Rozmiar: 24576
Typ: Dynamic Link Library
OS: Win32 API on Windows NT
Prawa autorskie: © Êîðïîðàöèÿ Ìàéêðîñîôò. Âñå ïðàâà çàùèùåíû.
Wewnętrzna nazwa: wsock32.dll
Nazwa produktu: Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà Microsoft® Windows® 5.1.2600.5512
Opis produktu: 32 - System Windows Socket
Język: Rosyjski
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z