Pobierz oprogramowanie Pobierz oprogramowanie niemiecki Oprogramowanie do pobrania francuski Pobieranie oprogramowania Brazylijczyk Oprogramowanie do pobrania holenderski Oprogramowanie pobieranie japoński Pobierz oprogramowanie Polski

DLL Pobierz: "windowsbase.resources.dll"

Nazwa Szukaj

Nazwa: windowsbase.resources.dll
Wersja: 3.0.6920.4902
Rozmiar: 110592
Typ: Dynamic Link Library
OS:
Prawa autorskie: © Êîðïîðàöèÿ Ìàéêðîñîôò (Microsoft Corp.). Âñå ïðàâà çàùèùåíû.
Wewnętrzna nazwa: WindowsBase.resources.dll
Nazwa produktu: Microsoft® .NET Framework 3.0.6920.4902
Opis produktu: WindowsBase.dll
Język: Rosyjski
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z