Pobierz oprogramowanie Pobierz oprogramowanie niemiecki Oprogramowanie do pobrania francuski Pobieranie oprogramowania Brazylijczyk Oprogramowanie do pobrania holenderski Oprogramowanie pobieranie japoński Pobierz oprogramowanie Polski

DLL Pobierz: "system.data.sqlxml.resources.dll"

Nazwa Szukaj

Nazwa: system.data.sqlxml.resources.dll
Wersja: 2.0.50727.4927
Rozmiar: 45056
Typ: Dynamic Link Library
OS:
Prawa autorskie: © Êîðïîðàöèÿ Ìàéêðîñîôò. Âñå ïðàâà çàùèùåíû.
Wewnętrzna nazwa: System.Data.SqlXml.resources.dll
Nazwa produktu: Microsoft® .NET Framework 2.0.50727.4927
Opis produktu: . NET Framework
Język: Rosyjski
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z