Pobierz oprogramowanie Pobierz oprogramowanie niemiecki Oprogramowanie do pobrania francuski Pobieranie oprogramowania Brazylijczyk Oprogramowanie do pobrania holenderski Oprogramowanie pobieranie japoński Pobierz oprogramowanie Polski

DLL Pobierz: "okd24res.dll"

Nazwa Szukaj

Nazwa: okd24res.dll
Wersja: 0.3.1281.0
Rozmiar: 89088
Typ: Niezdefiniowany
OS: Win32 API on Windows NT
Prawa autorskie: © Êîðïîðàöèÿ Ìàéêðîñîôò. Âñå ïðàâà çàùèùåíû.
Wewnętrzna nazwa: Okd24res.dll
Nazwa produktu: Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà Microsoft® Windows® 6.0.5479.0
Opis produktu: Oki24
Język: Rosyjski
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z