Pobierz oprogramowanie Pobierz oprogramowanie niemiecki Oprogramowanie do pobrania francuski Pobieranie oprogramowania Brazylijczyk Oprogramowanie do pobrania holenderski Oprogramowanie pobieranie japoński Pobierz oprogramowanie Polski

DLL Pobierz: "aspnet_regsql.resources.dll"

Nazwa Szukaj

Nazwa: aspnet_regsql.resources.dll
Wersja: 2.0.50727.4927
Rozmiar: 45056
Typ: Dynamic Link Library
OS:
Prawa autorskie: © Êîðïîðàöèÿ Ìàéêðîñîôò. Âñå ïðàâà çàùèùåíû.
Wewnętrzna nazwa: aspnet_regsql.resources.dll
Nazwa produktu: Microsoft® .NET Framework 2.0.50727.4927
Opis produktu: aspnet_regsql.exe
Język: Rosyjski
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z